Over Fonk vzw2

fonkDe geschiedenis van Fonk vzw in een notendop

Fonk Vzw is een Leuvense vereniging die werd opgericht in 1996, een jaar na de eerste editie van het Kortfilmfestival in december 1995. De oprichting van die structuur was noodzakelijk om het festival verder uit te bouwen, maar was tijdens die beginjaren ook een paraplu van waaronder een reeks andere activiteiten georganiseerd werden, in hoofdzaak de organisatie van concerten en boekingsactiviteiten. Deze nevenactiviteiten werden al snel geschrapt, naarmate het Kortfilmfestival – toen nog gekend als “Leuven Kort” – aan belang won. Van 1997 tot 2001 was het Kortfilmfestival de enige activiteit van Fonk vzw, maar wel eentje die in sneltempo groeide.

Vanaf 2002 breidde de werking van Fonk vzw sterk uit, toen, in coproductie met Kunstencentrum STUK, de bioscoop Cinema ZED opgestart werd, een project waar Fonk Vzw sinds eind jaren ’90 een plek voor zocht in de stad. In het kader van de samenwerking rond ZED, kreeg de ploeg van Fonk Vzw onderdak in het nieuwe STUK-gebouw. Sindsdien verzorgt Fonk vzw de programmatie, promotie en communicatie en algemeen dagelijks beheer van deze bioscoop.

In 2005 volgde een derde groot project. De steeds intensievere programmatie van documentaire cinema in de ZED-programmatie en de constatatie dat Vlaanderen toen geen enkel documentaire festival meer telde, leidde tot de oprichting van DOCVILLE. Opnieuw een genrefilmfestival dat, net als IKL, op relatief korte tijd uitgroeide tot het grootste in Vlaanderen en inmiddels ook internationaal een speler van belang is.

Datzelfde jaar 2005 won Fonk Vzw een Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap en startte de organisatie het dvd label Selected  Shorts op. De distributiewerking die organisch voortvloeide uit de festivals IKL en DOCVILLE kreeg zo steeds meer vorm. Vanaf 2010 werd het een structureel onderdeel van de werking. Dit leidde tot de lancering van een vierde groot project, eentje die een grote impact had op de werking en structuur van Fonk vzw. Dalton Distribution ging van start in januari 2013. Met de oprichting van Dalton breidde de ploeg dusdanig uit dat een verhuis zich opdrong. Fonk Vzw verliet het STUK-gebouw in januari 2013.

De verhuis en flinke uitbreiding van de organisatie zorgde voor een nieuwe dynamiek, met als onrechtstreeks gevolg de uitbouw van verschillende nieuwe projecten in 2014:  de openluchtfilmreeks Zomerfilms, deel van de vernieuwde zomer van Leuven, het educatieve project Filmklap, en de productie  van een eerste lokale historische documentaire film.

Achter de schermen wordt ondertussen verder gewerkt aan een nieuw huis voor Fonk vzw, inmiddels uitgegroeid tot één van de grote culturele actoren in Leuven en één van de grootste filmorganisaties in ons land. Dit nieuwe hoofdkwartier, dat o.m. een filmcafé en 2 filmzalen omvat, zal gevestigd worden op de Vesaliussite en zal geopend worden begin 2017.

Profiel en doelstellingen

Fonk vzw is inmiddels bijna 2 decennia actief in de filmwereld en beschikt momenteel over een brede waaier aan projecten. Vandaag de dag omvat die zowel dagelijkse bioscoopexploitatie als filmfestivalorganisatie, filmpromotie, filmdistributie,  filmproductie en een filmeducatieve werking.
De gecombineerde expertise en know-how, een sterke hands-on metaliteit en dynamiek, feeling voor cultureel ondernemersschap en de drive om onbekend terrein te verkennen, kenmerken de werking van  Fonk vzw.

De verschillende projecten van Fonk vzw zijn heel divers, maar vertrekken in essentie allemaal vanuit éénzelfde strategie en visie op de rollen en de functies die een cultureel geprofileerde non-profit vereniging als deze dient te vervullen in een gezond filmlandschap. Die functies en doelstellingen kunnen kort en bondig samenvatten als volgt:

Instroom: Het stimuleren en faciliteren van de instroom van nieuwe titels, en/of nieuwe makers in de sector van productie, vertoning, distributie. Permanente aanvoer van nieuwe zuurstof in de filmwereld.
Doorstroom en spreiding: Het mee stimuleren en realiseren van een rijk geschakeerd, divers, kleurrijk permanent filmaanbod, gefocust op auteurscinema en met oog voor genres als de kortfilm, documentaire film, maar ook voor filmklassiekers en jeugdfilms. Complementair aan het commerciële aanbod, maar tegelijk mikkend op een zo breed mogelijk publiek van filmliefhebbers.
Context: De creatie en ondersteuning van “verrijkte vertoningssector”; het bieden van context en omkadering, door middel van redactioneel werk, thematische verdieping, lezingen en debatten, ontmoetingen, inleidingen en Q&A’s. Connectie met doelgroepen en verenigingen. Het stimuleren van beeldgeletterdheid, van filmkennis en -cultuur.