Profiel

Doelstellingen

De verschillende projecten van Fonk vzw zijn heel divers, maar vertrekken in essentie allemaal vanuit éénzelfde strategie en visie op de rollen en de functies die een cultureel geprofileerde non-profit vereniging als deze dient te vervullen in een gezond filmlandschap. Die functies en doelstellingen kunnen kort en bondig samenvatten als volgt:

Instroom: Het stimuleren en faciliteren van de instroom van nieuwe titels, nieuwe makers en nieuw talent in de sector van productie, vertoning, distributie. Verenigingen zoals Fonk vzw zorgen mee voor een permanente, levensnoodzakelijke aanvoer van zuurstof in de filmwereld.
Doorstroom en spreiding: Het mee stimuleren en realiseren van een rijk geschakeerd, divers, kleurrijk permanent filmaanbod, gefocust op auteurscinema en met oog voor genres als de kortfilm, documentaire film, wereldcinema, animatiefilm, maar ook voor filmklassiekers en jeugdfilms. Het aanbod is complementair aan het commerciële aanbod, maar mikt tegelijk op een zo breed mogelijk publiek van filmliefhebbers.
Context: De creatie en ondersteuning van “verrijkte vertoningssector”; het bieden van context en omkadering, door middel van redactioneel werk, thematische verdieping, lezingen en debatten, ontmoetingen, inleidingen en Q&A’s. Het stimuleren van beeldgeletterdheid, van filmkennis en -cultuur. Connectie met doelgroepen en verenigingen en sterke inbedding in de lokale en/of nationale brede culturele sector.

ikl_1
313104744_8558605804179402_7487133533712439863_n
docville_3

Inhoudelijk profiel

Fonk vzw heeft enerzijds een sterke inhoudelijke focus op documentaire cinema en kortfilm. Met de projecten Kortfilmfestival Leuven (°1995), DOCVILLE (°2005) en de distributiewerking Dalton Distribution (°2013) vervult de organisatie op deze terreinen sinds lange tijd  een toonaangevende rol.
Daarnaast is Fonk vzw ook erg actief als cultureel geprofileerde filmvertoner.  Fonk vzw runt het Leuvense filmhuis Cinema ZED (°2002), met sinds enkele jaren een Hasselts bijhuis (°2020). Daarnaast runt Fonk vzw ook twee openlucht filmfestivals (Zomerfilms Leuven (°2014) en Zomerfilms Hasselt (°2021). Tot slot: Fonk vzw is op geregelde tijdstippen ook actief als filmproducent (reportages, dvd-extra’s, captatie van events, (historsiche) documentaires,..).

Het inhoudelijke profiel van Fonk vzw overheen alle projecten is uitgesproken cultureel, gericht op de maker/auteur,  maar tegelijk open en eerder laagdrempelig. De werking is voor een groot stuk gericht op het vullen van hiaten in de filmwereld, het vervullen van functies die zuiver commerciële spelers, “de markt”,  niet vervullen, maar opereert nooit van op een eiland. Fonk vzw zal, in alle projecten, steeds bruggen bouwen naar, de connectie opzoeken met de “marktspelers”. De projecten van Fonk vzw staan immers niet los van de bredere context, maar zijn belangrijke onderdelen van het rijk geschakeerd landschap waar zowel profit als non-profit spelers actief zijn. In dat landschap vervult Fonk vzw, net zoals de andere spelers, belangrijke, welomschreven en essentiële functies (die hierboven werden toegelicht). Dit inhoudelijk profiel vertaalt zich zowel in een typerende programmatie en typerende communicatie, waarin hoge artistieke kwaliteit en focus op auteursschap gekoppeld wordt aan toegankelijkheid en de ongegeneerde ambitie een breed publiek van filmliefhebbers te bereiken. Dit subtiele evenwicht typeert Fonk vzw.

De uitgestoken hand naar nieuw publiek en nieuwe doelgroepen typeert Fonk vzw. Al sinds de jaren ‘90 is Fonk vzw actief bezig met doelgroepenwerking en sindsdien is onvermoeibaar in het aanspreken en enthousiasmeren van nieuwe publiek voor vaak weinig gekende filmgenres of films.

De focus op publiekswerking die Fonk vzw typeert, was bij de opstart half jaren ’90 nog heel nieuw in de filmwereld. Ze is echter deel van de visie van Fonk vzw, die zich altijd nadrukkelijk als een cultureel huis geprofileerd heeft en voor een stuk de communicatiepraktijken die daar (in theaters, danshuizen, musea, …) courant zijn, heeft geïmplementeerd in de filmwereld.  Dat klinkt evident, maar dat is het zeker niet altijd geweest: “film” was vóór 2001 geen culturele bevoegdheid maar ressorteerde onder “Media”. Filmprojecten (festivals, bioscopen) bestonden wel, maar waren eilandjes, los van de culturele sector. Kortom; niet alleen qua inhoudelijke profilering en op het vlak van communicatie, maar ook op het vlak van structuur en organisatie en Fonk vzw een bruggenbouwer.

In dat brede cultuurlandschap vertoont het profiel van Fonk vzw wel wat gelijkenissen met dat van een aantal gesubsidieerde spelers in de muzieksector: de werking zou je kunnen omschrijven als een “culturele onderneming”.  “Cultureel” omdat, als puntje bij paaltje komt, inhoudelijke en artistieke overwegingen àltijd primeren op commerciële. Fonk vzw heeft als gesubsidieerde organisatie namelijk een duidelijke rol en functies te vervullen in de sector, en die primeert. “Onderneming” omdat de realiteit is dat heel wat inkomsten moeten gehaald worden uit “de markt”, uit verkoop dus. Dat de meerderheid van de inkomsten van Fonk vzw eigen inkomsten (moeten) zijn, is sterk mede bepalend voor keuzes die gemaakt worden.

In de dagelijkse werking is Fonk gekend om haar non-nonsens aanpak, de focus op positieve verhalen  en sterke actie-gerichtheid. “Geen woorden maar daden” is altijd de basisgedachte geweest. Fonk vzw is daarnaast erg gesteld op wendbaarheid, snelheid, flexibiliteit en multi-inzetbaarheid van de medewerkers. Fonk vzw heeft er steeds voor gekozen zeer veel know-how, op alle terreinen, in huis te ontwikkelen en te houden, eerder als op derden beroep te doen. Verder is Fonk ook gekend om haar totale onafhankelijkheid; het bestuur bestaat bewust uitsluitend uit vakmensen uit de filmsector en brede audiovisuele wereld.

Afsluitend; wanneer we de eigenheid van Fonk vzw omschrijven, kunnen we ook niet voorbij aan de focus op technische innovaties. Fonk ontwikkelde in het jaar 2000 al het eerste online filmfestival, experimenteerde 18 jaar geleden al met video on demand en later met digitale downloads (en betaling via sms), lanceerde in een heel vroeg stadium al virtual reality-programma’s op de festivals, experimenteerde als eerste met eigen gebouwde mobiele DCP-apparatuur, ontwikkelde al vroeg een eigen streamingplatform, ging aan de slag met artificial intelligence en augmented reality-toepassingen, bedacht én realiseerde de allereerste versie van wat nu gekend is als Cinébib,  lanceerde als eerste een variant PICL-achtig Premium VOD platform in de eerste dagen van de eerste corona-lockdown e.d.m.