DOCVILLE

DOCVILLE

Internationaal documentairefilmfestival

DOCVILLE is een generalistisch genrefilmfestival voor documentaire cinema, met een sterke focus op auteurscinema en een oog voor vorm/cinematografie. Het festival werd opgericht in 2005. DOCVILLE vindt jaarlijks plaats eind maart.DOCVILLE, al vele jaren het grootste documentaire filmfestival in het land, vertoont jaarlijks om en bij 80 documentaire films -grotendeels premières- uit een 20-tal verschillende landen, geselecteerd uit de vele inzendingen uit de hele wereld en na een reeks internationale prospecties. Een festival bevat doorgaans 120 vertoningen in 7 zalen verspreid over de stad. DOCVILLE  heeft vaste partnerships met 30cc en Kinepolis en werkt daarnaast ook geregeld samen met andere Leuvense  huizen (Kunstencentrum STUK, M – Museum Leuven, Het Depot, Tweebronnen,…).

Inhoudelijk mikt DOCVILLE, als algemeen genrefilmfestival, erg breed. Dat neemt niet weg dat er jaarlijks een focusthema gekozen wordt in de nevenprogrammatie. Eén van deze focusthema’s, namelijk “wetenschap”, groeide recent door tot ScienceVille, een jaarlijks weerkerend “festival-binnen-het-festival”, met naast een aparte filmprogrammatie ook een aanbod films en workshops voor kinderen én een aparte ScienceVille-competitie. Het initiatief omvat  ook een project waarbij korte wetenschappelijke auteursdocumentaires geproduceerd worden.

DOCVILLE is sterk internationaal geprofileerd festival. De programmatie is grotendeels internationaal en het festival mag heel wat buitenlandse filmprofessionals verwelkomen. DOCVILLE is initaitiefnemer en drijvende kracht achter de  “Programmers brunch” op IDFA, een jaarlijkse meeting met festivalprogrammatoren van over de hele wereld. DOCVILLE is, net als Kortfilmfestival, een Academy Award Qualifying festival.

Het festival zet al jaren zeer sterk in op omkadering, gebundeld onder de naam DOCVILLE+. Voorstellingen worden geregeld in- of uitgeleid door regisseurs of producenten. Andere keren zorgen specialisten ter zake voor een nabespreking. In de “DOCVILLE+ sessies” wordt dieper ingegaan op actuele thema’s. Naast vertoningen organiseert DOCVILLE jaarlijks een lange reeks activiteiten voor professionals, onder de naam DOCVILLE Academy:  debatten, congressen, workshops, masterclasses en allerlei professionele ontmoetingsmomenten.

Het festival mocht de afgelopen jaren gemiddeld 10.000 bezoekers verwelkomen.

Belangrijkste partners van DOCVILLE zijn KU Leuven, Radio 1, SABAM, CANVAS, Stad Leuven en de Vlaamse Gemeenschap.

 

Coordinator

Frank Moens
(Check het hele team hier)

Links

Zoeken