Fonk Producties

PRODUCTIECEL

Al sinds de beginjaren van Fonk vzw worden geregeld eigen audiovisuele producties verzorgd. De eerste tv-spot die opgenomen in eigen beheer -voor nationale televisie, dateert van 1996. Tot op de dag van vandaag worden jaarlijks spots en trailers geproduceerd in het kader van de promotie van de filmfestivals IKL en DOCVILLE en de werking van Dalton Distribution.

Naar aanleiding van dvd/bluray releases van Dalton Distribution worden geregeld “making of’s” of andere dvd -extra’s geproduceerd in eigen beheer, zoals onder meer de korte documentaire “The making of Oh Willy…” of een registratie van de “Mastertalk Louis Theroux” op DOCVILLE.

In het kader van de werking van Dalton worden geregeld opnames gemaakt van Q&A’s met regisseurs, die dan vervolgens als “omkadering” worden aangeboden aan publiek en vertoners. Ook live captatie en  streaming events behoren tot de activiteiten van de productiecel.

Af en toe worden audiovisuele producties in opdracht van derden gerealiseerd, zoals “De Laatste Getuige” (een productie in opdracht van de Stad Leuven i.h.k.v. de herdenking van WOI), de historische kortfilm “Utopia” (in opdracht van Kunst Leuven),  de documentaire “150 Jaar Schouwburg” (in opdracht van Erfgoedcel/30cc) of een lange reeks interviews voor gebruik in de expo “Voorbije de Oerknal” (Kunst Leuven)

Belangrijk onderdeel van de werking van de productiecel van Fonk betreft de realisatie van documentaire films. Zo werd een reeks historische documentaire films geproduceerd i.s.m. onder meer Stad Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, Erfgoedcel Leuven en Stadsarchief Leuven: films die aspecten van de geschiedenis van Leuven belichten, maar tegelijk een sterke boven-regionale uitstraling hebben. Meest recente titels in deze reeks zijn  “Leuven ’68” (2018), “De Slag om Leuven” (met stem van DAAN, 2019) en “Leuven Bierstad” (presentatie: Jeroen Meus, 2022)

 

 

Coordinator

Johan Van Schaeren
(Check hele team hier)

Links

Zoeken