Filmklap

“Filmklap” is de verzamelnaam van een educatief project dat alle aanbod voor en communicatie naar scholen vanuit Fonk vzw bundelt.

Het project omvat zowel communicatie (website, sociale media, publicatie van een seizoensfolder, nieuwbrieven), praktische organisatie (van schoolvoorstellingen, visiedagen, workshops,…) als dienstverlening (verspreiding van dvd’s en bijhorende lesmappen naar scholen, programmatieadvies,..) omvat.

Vanuit de specifieke expertise die binnen Fonk vzw verzameld werd, ligt de focus niet alleen op Europese auteurscinema, maar gaat er ook bijzondere aandacht uit naar de kortfilm en documentaire film.

“Filmklap” is opgestart in 2014 als Provinciaal project. Vanaf 2017 wordt het werkterrein uitgebreid naar Vlaanderen en Brussel.

“Filmklap” gaat veelvuldig samenwerkingsverbanden aan met lokale, regionale en nationale spelers, o.m. J.E.F., Artforum, Kidscam, School Met Cultuur e.v.a.

Website: www.filmklap.be