Filmproductie

set_dls
Al sinds de beginjaren van Fonk vzw worden geregeld eigen audiovisuele producties verzorgd. De eerste tv-spot die opgenomen werd met volledige cast & crew dateert van 1996. Ook nadien nog volgde jaarlijks opnames van spots en trailers in het kader van de promotie van de filmfestivals IKL en DOCVILLE en sinds enkele jaren ook i.h.k.v. de werking van Dalton Distribution.

De laatste jaren worden in het kader van de dvd releases van Dalton Distribution geregeld “making of’s” of andere dvd -extra’s geproduceerd in eigen beheer, zoals onder meer de 18 minuten durende documentaire “The making of Oh Willy…”. Af en toe worden ook kleine audiovisuele producties in opdracht van derden gerealiseerd, zoals “De Laatste Getuige“, een productie in opdracht van de Stad Leuven i.h.k.v. de herdenking van WOI.

In 2014 werd de filmproductiewerking flink uitgebreid, met een nieuw project: de realisatie van historische documentaires. Dit project heeft een uitgesproken lokale, stedelijke insteek en uitstraling: het gaat om films die aspecten van de geschiedenis van Leuven belichten. Iedere film heeft tegelijk een duidelijke boven-regionale relevantie.
Eerste film in de reeks was “De Brand van Leuven” (2014). Nadien volgde “Leuven Autovol & Autovrij” (2015). De derde film, “De Leuvense Scène“ging in première op 30 september 2016.

In de nabije toekomst zal de productiecel van Fonk vzw verder uitgebouwd worden. Vanaf 2017 beschikt Fonk vzw immers over een nieuw gebouw, waarin o.m. ruimte voor 3 montagecellen. Dat zal het startschot betekenen voor een een werking die tevens de begeleiding en opvolging van filmtalent uit de regio zal omvatten.

Meer info
www.fonkproducties.be

Comments are closed